Emailkonsultationen

Det er muligt for dig at sende en mail til os. Download app MIN LÆGE, herefter kan der skrives til os. Se også under selvbetjening.

E-mailen er tiltænkt korte og enkle spørgsmål, prøvesvar og lign. Det er således ikke et chatforum. Vi vil bestræbe os på at besvare spørgsmålene inden for 1-5 arbejdsdage. Du må være forberedt på, at nogle spørgsmål kan være for omfattende at besvare og vil kræve, at vi ser dig i konsultationen.

Vi tilstræber, at alle får svar hurtigst muligt, men da teknikken kan svigte, beder vi dig om at henvende dig til klinikken, hvis vores svar udebliver.

Hvis du oplever problemer ud over dem der står ovenfor vil vi meget gerne orienteres, så vi kan forbedre servicen.