Hvem er vi

Vi er et team af læger, sekretærer og en sygeplejerske, som er glade for at være fælles om patienterne og få lægehusets funktioner og opgaver til at lykkes på bedste måde.

Vi ønsker, at yde diagnostik og behandling af højeste kvalitet. Det indebærer, at vi er optaget af både faglig og menneskelig tryghed for vore patienter.

Vores opgaver spænder fra akut lægehjælp, udredning og opfølgning af kroniske sygdomme, samtalebehandling, attester, allergiudredning, vaccinationer og til støtte ved alvorlig eller dødelig sygdom. Vi kan desuden tilbyde akupunktur.

Specielt omkring kontrol af kroniske sygdomme deles opgaverne således, at vores sygeplejerske har selvstændige konsultationer under lægevejledning. Vores sygeplejerske og sekretærer varetager desuden opgaver som blodprøvetagning, vortebehandling, vaccinationer m. fl. Herudover giver de råd og vejledning i tæt samarbejde med lægerne og tager imod tidsbestilling og receptfornyelser.

Vi samarbejder bl.a. med speciallæger, hjemme- og sundhedspleje, social- og sundhedsforvaltningen, apoteker og sygehuse. Vi vejleder gerne om frit sygehusvalg.

I klinikken har vi oftest en yngre færdiguddannet læge, som hos os får den efteruddannelsesperiode, som Sundhedsstyrelsen kræver for at blive praktiserende læge – eller som del af lægens turnus. Ansættelsen varer 6 mdr. Konsulterer du uddannelseslægen, vil han/hun diskutere konsultationen med en af os bagefter. Vi står derfor inde for kvaliteten af din behandling.