Uddannelseslæger

Læger der kommer hver dag  i klinikken:

Returlæger som kommer tilbage i klinikken 1 gang hver måned:

Louise Kaiser-Albæk

Uddannet læge i 2016, ansat i klinikken som del af sit uddannelsesforløb til praktiserende læge. Louise er ansat fra 01.10 2020 til 28.02 2021. Louise kommer 1 gang om måneden under sit 2½ år lange hospitalsophold under uddannelsen til almen praktiserende læge. Skal tilbage i 6 mdr. på fuld tid i klinikken i 2023.

Sofie Saxild:

Uddannet læge, under uddannelse til speciallæge i Almen Medicin.

Sofie har tidligere været på akutmodtagelsen/skadestuen i Nykøbing Falster, arbejdet i Region Hovedstadens Psykiatri, været i almen praksis af flere omgange og forsket på Institut for Almen Medicin.

Sofie kommer 1 gang om måneden under sit 2½ år lange hospitalsophold under uddannelsen til almen praktiserende læge. Skal tilbage i 6 mdr. på fuld tid i klinikken i 2024.