Praktisk information

Sygesikringskortet:

Du skal huske at medbringe sygesikringskort ved enhver henvendelse. Kortet bruges til at finde dig frem i vores edb-system samt til elektronisk afregning med sygesikringen. Kortet skal også medbringes ved afhentning af henvisninger, receptfornyelser og lignende.

Prøvesvar:

Når du får taget en blodprøve, afleverer en urinprøve, får foretaget podninger mm skal du selv kontakte klinikken for at få svar. Det aftales altid i forbindelse med prøvetagningen hvornår og hvordan du skal have svaret. Det kan ske pr. telefon eller ved fremmøde. Det sker, at prøvesvar går tabt, og det har vi ikke mulighed for at opdage, medmindre du selv gør opmærksom på, at du ikke har fået svaret. Derfor skal du altid kontakte klinikken for at få svar på en prøve.

Beroligende medicin og sovemedicin:

Vi følger Sundhedsstyrelsens vejledning om principper for udskrivning af recept på beroligende medicin og sovemedicin. Det medfører, at medicinen kun udskrives ved personligt fremmøde i klinikken, og at der kun udskrives medicin til højst 1 måneds forbrug. Alle patienter tilbydes hjælp til udtrapning af denne type af medicin.

Fast forbrug af beroligende medicin og sovemedicin medfører desuden, at man som hovedregel ikke må føre bil, og fornyelse af kørekort vil derfor blive påvirket af dette.

Henvisninger:

Langt de fleste problemstillinger kan klares i klinikken. Indimellem er det dog nødvendig med en henvisning til en praktiserende speciallæge, et hospital, en fysioterapeut eller en psykolog. Hvorvidt dette er nødvendigt, beror på en faglig vurdering, som vi foretager. Som udgangspunkt kræver en henvisning personligt fremmøde i klinikken.

MIN LÆGE app:

Er du i tvivl om din næste tid, download MIN LÆGE app og du kan se din kommende tid her. Her kan der også bestilles tider til læge og sygeplejerske. Bestilling af  medicin.

Lægeattester:

Hvis du har behov for en erklæring til brug for kørekort, arbejdsgiver, rejseselskab, sundhedsforsikring eller andre instanser, skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt selv skal betale for dette i klinikken. Vi tager KUN imod dankort og ikke kontanter.

Årskontroller:

Har du kronisk sygdom varetages kontrol alene af sygeplejersker under supervison af læger. 

Videokonsultation:

Det er muligt med visse mindre konsultationer (blodprøve svar, svar skanning mm) , at få hurtigere kontakt med lægen.

Dette foregår via app MIN LÆGE. Bestil tid til dette via sekretariat.

Influenza og covid-vaccination:

Sundhedsstyrelsen og Region Hovedstaden har besluttet, at de praktiserende læger ikke skal deltage i efterårets influenza og covid- vaccinationer.

Vi er meget kede af denne beslutning og håber at vi igen næste år kan tilbyde vores patienter at blive vaccineret her i huset. 

Desværre har vi ikke kendtskab til hvordan vaccinationerne bliver tilrettelagt i år.  Hvis du har spørgsmål til dette, må du kontakte regionerne enten på tlf. 3866 5000 eller til mail: dns.center-for-sundhed@regionh.dk